آغوش

ﺗﻤــــــــــﺎﻡ ﺩﻧﻴـــــــﺎ ،

ﺩﺭ " آﻏﻮﺷــــــﺖ " ﺧﻼﺻــــــــﻪ ﺷــــــﺪﻩ ﺍﺳــــــﺖ ...

ﻛـــــﻮﺩﻛﺎﻧـــــﻪ ﭘﻨـــــــﺎﻩ ﻣﻴﺒـــــــﺮﻡ ،

ﺑـــــــﻪ ﺧـــــــــﻼﺻــــــﻪ ﻱ ﺩﻧﻴــــــــﺎ ...

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
دلتنگی هام

تا آخر عمرم عشقت را در آغوش میگیرم شک نکن وقتی دستامو باز میکنم از دور کمر عشقت که بخوام بمیرم