زندگی....

اس ام اس

زندگی کن به شیوه خودت...
با قوانین خودت … !!!

مردم دلشان می خواهد موضوعی

برای گفتگو داشته باشند …

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی …

♬ چه خوب … چه بد …♬

موضوع صحبتشان خواهی شد …!

پس زندگی کن به شیوه خودت …

♬ چه خوب … چه بد … ♬

/ 2 نظر / 16 بازدید
شوکران

سلام عیدقربان مبارک به شیوه خود زندگی کردن شجاعت میخواهد که نزد هرکس نیست سوگندعزیز[گل]

روزالی پیرسون

اگر بیش از حد به اینکه دیگران چه فکری راجب شما می کنند اهمیت دهید، زندانی آنها خواهید بود.... پس آزاد زندگی کنید... با تشکر