# دوست_دارم

عشق چیست؟؟

به کوه گفتم عشق چیست؟        لرزید.   به ابر گفتم عشق چیست؟        بارید.   به باد گفتم عشق چیست؟         وزید.   به پروانه گفتم عشق چیست؟     نالید.   به گل گفتم عشق چیست؟       پرپر شد.   و به انسان گفتم عشق چیست؟    اشک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید