# دل_شکسته

دفتر عشق بسته شد....

دفتر عشـــق که بسته شـددیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدمخونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونبه پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودبد جوری تو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

عشق چیست؟؟

به کوه گفتم عشق چیست؟        لرزید.   به ابر گفتم عشق چیست؟        بارید.   به باد گفتم عشق چیست؟         وزید.   به پروانه گفتم عشق چیست؟     نالید.   به گل گفتم عشق چیست؟       پرپر شد.   و به انسان گفتم عشق چیست؟    اشک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید