# دل_شکسته

کاش...

کــــاش جایــــی برویــــم …! تابلویــــی داشـتــــه باشـــــد .. کــــه رویــــش خـــــدا نـوشتــــه باشـــد : پــــــایــــــان تمــــــــام دلتنگـــی هــــــا …………!    
/ 6 نظر / 3 بازدید

عشق چیست؟؟

به کوه گفتم عشق چیست؟        لرزید.   به ابر گفتم عشق چیست؟        بارید.   به باد گفتم عشق چیست؟         وزید.   به پروانه گفتم عشق چیست؟     نالید.   به گل گفتم عشق چیست؟       پرپر شد.   و به انسان گفتم عشق چیست؟    اشک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید