پسر دار که شدم....

اس ام اس

مادر که شدم پسرمو میبرم عروسک فروشی میگم هر کدومو دوست داره انتخاب کنه

بهش یاد میدم این عروسک انتخاب خودشه پس باید دوستش داشته باشه بهش یاد

میدم دنیای پسرونش فقط ماشین بازی نیست ؛ بهش قول میدم جایزه خوب نگهداری

کردن از عروسکش یه ماشینه ! نمیخوام وقتی بزرگ شد با ماشینش دنبال عروسک

بگرده ! بهش یاد میدم اگه بهترین انتخاب رو کرد و مراقب انتخابش بود به بهترینها

میرسه … اینارو بهش میگم تا پسرم یه مرد بشه نه یه نامرد !


/ 3 نظر / 35 بازدید
حمید

دلتنگ که می شوم لب پنجره نوازشم می کند آفتاب خیلی آشناست این گرما انگار از نفس های تو اقتباس می کند . . .

َAhmad

درس زندگی [لبخند]

دلتنگی هام

آیا واقعا همه ی نامردی ها با پسراست؟ اگه دختر دار شدی بهش یاد بده که هیچ وقت به یه پسری که روزی باهاش بوده نگه که فراموشم کن چون یه مرد برای فراموش کردن نیاز به یک ماه و یک سال ندارد او برای فراموش کردن نیاز به مرگ دارد