بسلامتی......

 

 

 

 

  به سلامتی اونیکه میدونه؛

 

ولی همیشه ساکت می مونه...

 

 

 

 

  سلامتی نسلی که می دونست؛

 

پلنگ صورتی،صورتیه...

 

اما خاکستری تماشاش کرد.

 

 

 

 

✓  به سلامتی اونایی که؛

 

حالشون خوب نیس...

 

اما فقط می خندند که حال بقیه بد نشه.

 

 

 

 

  به سلامتی خونه ای که؛

 

اگه توش بزرگتر،کوچیک بشه.

 

کوچیکتر،هیچ وقت بزرگ نمیشه...

 

 

 

 

  به سلامتی پدری که؛

 

نمیتونم رو زیاد تو چشماش دیدم،

 

ولی هرگز از زبونش نشنیدم!

 

/ 1 نظر / 17 بازدید