من تها ی تنها شدم امروزدوستم هم از پیشم رفت...... دیگه اونم ندارم...:((

نـه !

قـرارمـآن ایـن نــبود ...!

قـرار بـود دنیــآ بــآشد ..

عـِشق بـآشد ...

تــو بــآشے مـن بــآشمـ ...

حـآل

دنیــآ هـستْ ...

عـشقْ هـست ...

تــو هـستـے ...

امـآ

مـن بـے رحمــآنه از ایـن لیـست خـــط خــورده امـ
/ 0 نظر / 16 بازدید