خریت..................

لیـــاقــت مــی خواهــد

بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ

بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد

 

تعجـــب نکــــن !!

در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست

اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم

خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو !

/ 2 نظر / 17 بازدید
علیرضا

سلام عزیزم وبلاگ خیلی خوبی داری کاش وب منم به این خوبی می بود خواستی یه سری به ما بزن