میدونی.....

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه ؟

لبخندی که بی اراده

رو لبهای یک عاشق

نقش می بنده

تا در نهایت سکوت فریاد بزنه :

دوستت دارم
.
/ 1 نظر / 15 بازدید
روزالی پیرسون

خوشتر از دوران عشق ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست مطربان رفتند و صوفی در سماع عشق را آغاز هست انجام نیست کام هر جوینده‌ای را آخریست عارفان را منتهای کام نیست از هزاران در یکی گیرد سماع زانکه هر کس محرم پیغام نیست آشنایان ره بدین معنی برند در سرای خاص، بار عام نیست +شعر از سعدی... با تشکر