..........


دلــم کمـی هـوا میخـــواهد..
امــا در سـرنـگ!
...........................................


تو به من هیچ دینی نداری.. هیــــچ
اگر دوستت داشتم خودم خواستم..
اگر بعد از رفتنت هنوز همین خیالم را با دنیا عوض نمی کنم
خودم خواستم!!
و باعث این ساختن ها تو شدی!
ولی تو مدیونی
به همه کسانی که بعد از تو
از ته دل بهم گفتن:
"دوســـتــت دارم"
و من یه پوزخند زدم و رد شدم
چون.. دیگه این حرفا رو بــــاور نمـیـکـنم..!..........................................


احساسم را به تو
روی دیوار مجازی نوشتم
و از لج تو..
مخاطبش را دیگری قرار دادم


..............................................وقتی دوتا عاشق از هم جدا میشن:
دیگه نمیتونن مث قبل دوست باشن؛
چون به قلب همدیگه زخم زدن..
نمیتونن دشمن همدیگه باشن
چون زمانی عاشق بودن
تنها میتونن آشــنـاتـرین غریـبه برای همدیــگه باشن..

...............................................برای فراموش کردنت
نه عکس هایت را میسوزانم..
نه نوشته هایت را..
برعکس.. آنقدر به تو فکر میکنم؛
آنقدر عکس هایت را نگاه میکنم..

تا هرز شوی!!
/ 0 نظر / 25 بازدید