.........

 
در آغوشم ڪﮧ مے گیرے ،

آنقدر آرام مے شوم

ڪﮧ یادم مے رود

باید نفس بڪشم !
/ 2 نظر / 29 بازدید
(-__-)

خدارو شکر دعا گو هستیم