پاییز دوست دارم.... دیروز 10 مهر اولین بارون تو سال93 اومد تو کرج ساعت5 ......


 

اینجا آسمان ابریست ، آنجا را نمی دانم
اینجا شده پاییز ، آنجا را نمی دانم
اینجا دلی تنگ است ، آنجا را نمی دانم . . .

/ 3 نظر / 15 بازدید
کوله پشتی

مطمئن باش آنجا خبری نیست!!!!! نه اسمان ابریست نه پاییز شده و نه دلی تنگ است!!!!

شوکران

سلام منم شاهداین بارون بودم ممنونم که بهم سرمیزنی[گل]

پیمان اوریا

پاییز یعنی دلتنگی های گاه و بی گاه. یعنی حس اینکه مدام فکر کنی چیزی گم کرده ای و همه جا را برای پیدا کردنش زیر و رو کنی. حتماً درک می کنی حرف هایم را، همین که می گویم این روزها حال عجیبی دارد. مثل تصور پاییز بدون باران، باران بدون دلتنگی و دلتنگی بدون... . چترم را برداشته ام. چه باران ببارد و چه نبارد. اصلاً پاییز یعنی همین انتظار کشیدن های بی دلیل و اینکه عقربه های ساعتت را خاک بگیرد و تو عین خیالت هم نباشد. تنها چشم دوخته باشی به یک نقطه در انتهای جاده و مدام برای پاییزت دعای باران بخوانی. پاییز یعنی نگران نباش. آن که باید برود تو نیستی،منم... [گل]