....

این روزها تنم گرمی

یک آغوش میخواهد

با طعم عشق نه هوس...! 

لبانم خیسی لبی میخواهد  

با طعم ناز نه نیاز.

 

/ 4 نظر / 31 بازدید
Ahmad

سطر آخرش یه کم تفکر برانگیز و نامفهموم بود برام