رفت......وقتی آمد ، گفت : «من با همه فرق دارم»

ولی رفت ، مثل همه !

/ 2 نظر / 27 بازدید
روزالی پیرسون

موفقيت و منحصر به فرد بودن نصيب كساني شده است كه با خلاقيت و يگانگي و توانايي از عامه مردم متفاوت بوده اند نه کسانی که مانند آفتاب پرست هر روز تازه ای بگیرند و به سراغ شخصی تازه بگردند... با تشکر [گل]