/ 3 نظر / 18 بازدید
سهیل

سلام عزیزم. مرسی که به وبم اومدی.. چه خوب که هم اسم معشوقتم[پلک] تو رو خدا برام دعا کن... به جونه مامانم دارم نابود میشم[ناراحت] غرقه کثافت شدم[اوغ]

پریا

فوق العاده..

دلتنگی هام

رفتنش را باور کن ادم ها رفتن را بهتر از ماندن بلدند