/ 1 نظر / 20 بازدید
روزالی پیرسون

سلام... بار عشق و مفلسی صعب است می‌باید کشید ... عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق. گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد عکس قشنگیه و زیباتر حرف دخته کوچیکه... کاش برادرش هم همینقدر مهربون باشه با تشکر